Know Us Better

About Us

Iliria History

If you would like to study in the university in the heart of the city that focus on chaning the world for better to morrow, you’re choosin the right place. We do not use special formulas to select students. We look at every single applicant’s application, academic and personal, to select students who suit to our community with a full range of backgrounds. If you would like to study
If you would like to study in the university in the heart of the city that focus on chaning the world for better to morrow, you’re choosin the right place. We do not use special formulas to select students. We look at every single applicantt’s application, academic and personal, to select students who suit to our community.

Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Institucioni aspiron standarde të shkëlqyera të cilësisë dhe qasjet aktive të të nxënit konsistent të cilat ofrojnë përvoja autentike dhe një mjedis mësimi frymëzues, të bazuar në vlera, për një larmi studentësh

Hulumtimi dhe Zhvillimi

Hulumtimi dhe Zhvillimi i institucionit do të ofrojë mënyra inovative për studentët, ndërmarrjet spinin dhe spin-out, si dhe klientët e jashtëm për t’u angazhuar me mbështetje të ndërmarrjeve dhe hulumtim të aplikuar, duke krijuar kështu njohuri të reja dhe punësim të ri.

Mbështetja e komunitetit

Kolegji do të vazhdojë të krijojë lidhje të forta me industrinë dhe shoqërinë më të gjerë, të cilat do të mbështeten përmes fondeve kryesore, rrjedhave alternative të të ardhurave dhe aranzhmanet e vullnetarizmit në mënyrë që të ofrojnë shërbime për industrinë dhe komunitetin në nivel institucional, të stafit dhe studentëve

Special Campus Tour

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.

Graduation

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.

Powerful Alumni

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.

Special Campus Tour

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.

Graduation

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.

Powerful Alumni

Campus on a tour designed for prospective graduate and professional students. You will see how our university like, facilities, studenst and life in this university. Meet our graduate admissions representative to learn more about our graduate programs and decide what it the best for you.