LIgjërata të Hapura

Mediet dhe Politika

Nën organizimin e përbashkët të Kolegjit ILIRIA dhe gazetës “Tribuna Shqiptare” dhe me përkrahje të Friedrich Ebert Stiftung, në Prishtinë, …

Read More »