USAID

  • Manuali i Zyrës për Studime Klinike
  • Protokolli për Periudhën Tranzitore të Ndërrimit të Koordinatorëve
  • Protokolli për studentët pjesë e stafit në Zyren për Studime Klinike
  • Orari i punës për studentët
  • Orari i shfrytëzimit të sallave
  • Lista e inventaarit të paisjeve
  • Formulari i Inventarit
  • Formular i Vlerësimit të lëndëve Klinike
  • Letër Drejtuese për Ligjeruesit- për ligjerim në Zyrën për Studime Klinike

 

Përmbajtjen e materialit mund ta gjeni në Zyrën për Studime Klinike të Kolegjit ILIRIA

Aktivitetet