Studime të Doktoratës

Swiss UMEF University në partneritet me Kolegjin ILIRIA

Shpall Konkurs për studime të doktoratës

Titulli i Programit: PhD në Menaxhment (PhD in Management)

Kohezgjatja e Programit: 3 Vite

Afati për aplikim: deri më 10 Tetor 2021

Kriteret dhe dokumentet e nevojshme për aplikim

 • Kandidatët duhet të kenë të përfunduar studimet e nivelit Bachelor dhe Master, ose ekuivalente nga një Universitet apo Kolegj i akredituar
 • Kopje të diplomave dhe të transkriptave të notave të studimeve Bachelor dhe Master
 • Njohuri të gjuhës angleze apo frenge
 • Kopje e pasaportës apo letërnjoftimit
 • Aplikacioni i për regjistrim në Swiss UMEF University (të plotësohet dhe nënshkruhet)
 • Prezantimi i projektit hulumtues (minimum 10 faqe)
 • Lista e publikimeve shkencore (opcionale)
 • Letër motivimi ku theksoni perspektivën zhvillimit tuaj profesional dhe akademik, si dhe arsyen e zgjedhjes së Swiss UMEF University si institucion i duhur për vijimin e studimeve të doktoratës
 • Intervista nga profesorë të Swiss UMEF University

Çmimet e Studimeve

Duke marrë në konsideratë partneritetin e plotë të Swiss UMEF University me Kolegjin ILIRIA, për studentët nga Kosova çmimet e studimeve janë më të ulëta se ato që aplikohen për kandidatët nga vendet tjera jasht rajonit.

 • Aplikimi për regjistrim

150 CHF

 • Viti i parë

4’000 CHF

 • Viti i dytë

4’000 CHF

 • Viti i tretë

4’000 CHF

Kontakt:

Kolegji ILIRIA

Rr. Gazmend Zajmi 75, 10060 Prishtinë

Tel: +383 44 508 797, e-mail: [email protected], web: www.uiliria.org

Swiss UMEF University

Château d’Aïre, 185 – 187 route d’Aïre • 1219 Aïre, Genève – Suisse • T. +41 (0)22 732 07 12 

+41 (0)22 732 07 11 • [email protected]www.umef-university.ch