Revista Elektronike Studentore - ILIRIA Student

Revista Elektronike Studentore është revistë që publikohet nga Kolegji  ILIRIA, përkatësisht nga publikimet e studentëve të Kolegjit ILIRIA. Kjo revistë elektronike studentore qe ka për qellim hapjen e diskutimeve e debateve në lidhje me çështje studentore dhe akademike në kuadër të Kolegjit ILIRIA

Revista është e përkushtuar ndaj shkencës, kritikës, shprehjes së lirë, cilësisë, informacionit dhe  jetës studentore. Ajo përmban informacione nga fusha e shkencës, aktualitete, opinione, analiza, komente që provokojnë mendimin në lidhje me çështje aktuale, socio-politike, ekonomike, kulture sport etj.

Revista Elektronike Studentore si publikim studentor  dhe universitar pretendon te jete një revistë me përmbajtje në radhe të parë shkencore, duke respektuar traditat qytetare dhe kulturore te vendit.

Politika redaktuese është e hapur për kontribuues nga studentet dhe stafi akademik i Kolegjit ILIRIA. Shkrimet tuaja dërgoni

në: [email protected]