Titulli Mbretëror

Për vlera të larta edukative, arsimore dhe kombëtare, më datën 04 korrik 2006, Universiteti ILIRIA u shpall UNIVERSITET MBRETËROR.

Duke dashur të shprehë në mënyrë publike dhe speciale konsideratat e Tij, Madhëria e Tij Mbreti Leka I autorizon Universitetin Mbretëror ILIRIA të përdorë stemën e familjes mbretërore së bashku me emrin e mbajtësit të Saj, Madhërisë së Tij Leka I Mbret i Shqiptarëve në stemën zyrtare të universitetit.

SHIH DEKRETIN MBRETËROR