Kolegji ILIRIA

Bëhuni pjesë e botës së njerëzve të suksesshëm!

Kolegji

shiko më shumë

Programet

shiko më shumë

Studentët

shiko më shumë

Projektet

shiko më shumë

Aplikimi për doktoratë

Kolegji Iliria fton të interesuarit që të aplikojnë për studime të doktoratës në Swiss UMEF University

Studentët kosovarë që duan t’i nisin studimet e doktoratës në Zvicër, tani e kanë këtë mundësi përmes marrëveshjes ndërmjet Kolegjit Iliria dhe Swiss UMEF University.
 
Mundësia e aplikimit është e hapur për të gjithë studentët nga Kosova, me kushtin që të kenë të përfunduar ciklin e studimeve Master.

Për Kolegjin ILIRIA

Stafi i Kolegjit ILIRIA është i përzgjedhur nga nivelet më të larta të botës akademike ndërshqiptare, por edhe asaj ndërkombëtare.

KURRIKULA – E bazuar në zhvillimet bashkëkohore dhe kërkesat në vend dhe e sprovuar në universitete prestigjioze evropiane dhe botërore.

MËSIM DHE PRAKTIKË – Orientimi i studentëve drejt praktikës në mënyrë që përveç përvetësimit të njohurive teorike, të aftësohen edhe në praktikë.

Aplikimi për Studentët e rinj

Konkursi i parë Bachelor 2021/22. për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore baçelor.

Qendra e Karrierës

Ndihmon studentët të marrin vendime të informuara në karrierë, të vendosin qëllime realiste të karrierës dhe të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të realizuar qëllimet e tyre.
 

Honoris Causa

12 doktoratura nderi. Kotler është i vetmi fitues i tri çmimeve prestigjioze “Alpha Kappa Psi” për artikullin më të mirë në revistën vjetore të marketingut.
 
 

ILIRIA INTERNATIONAL REVIEW

We encourage research librarians to list this journal among their….
 

Kolegji

shiko më shumë

Programet

shiko më shumë

Studentët

shiko më shumë

Projektet

shiko më shumë

Aplikimi për doktoratë

Afati për aplikim deri më 10 Tetor 2021

Për Kolegjin ILIRIA

Stafi i Kolegjit ILIRIA është i përzgjedhur nga nivelet më të larta të botës akademike ndërshqiptare, por edhe asaj ndërkombëtare.

KURRIKULA – E bazuar në zhvillimet bashkëkohore dhe kërkesat në vend dhe e sprovuar në universitete prestigjioze evropiane dhe…..

Qendra e Karrierës

Ndihmon studentët të marrin vendime të informuara në karrierë, të vendosin qëllime realiste të karrierës dhe të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të realizuar qëllimet e tyre.
 
 

Honoris Causa

12 doktoratura nderi. Kotler është i vetmi fitues i tri çmimeve prestigjioze “Alpha Kappa Psi” për artikullin më të mirë në revistën vjetore të marketingut..
 

ILIRIA INTERNATIONAL REVIEW

We encourage research librarians to list this journal among their….
 
 

Kolegji ILIRIA

Bëhuni pjesë e botës së njerëzve të suksesshëm!

Kolegji ILIRIA

Bëhuni pjesë e botës së njerëzve të suksesshëm.