Ligjëratë nga gjykatësi i EULEX, z. Vitor Pardal, “Drejtësia dhe luftimi i krimit të organizuar”

Më datë 12 Prill 2012, të ftuar në Kolegjin ILIRIA kanë qenë pjesëtar të EULEX, Z. Vitor Pardal, gjykatës penal si dhe Z. Anne Blanksma, zyrtar për shtyp dhe informim publik, të cilët për vite i kontribuojnë ndërtimit të rendit dhe ligjit në Kosovë.

Me këtë rast, ata kanë mbajtur ligjëratë për studentët dhe stafin akademik të Kolegjit me titull “Drejtësia dhe luftimi i krimit të organizuar”. Përmes kësaj ligjërate ata u komunikuan pjesëmarrësve informata dhe raste mbi rolin, punën, angazhimet dhe vështirësitë që ky mision po ballafaqon gjatë aktivitetit të tij, drejt ndërtimit të sistemit të tillë ku rendi dhe ligji të vihen në veprim të përmirësimit të gjendjes së gjithëmbarshme të Republikës së Kosovës.

Shpërndaje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent Posts