Botimet

Kolegji ILIRIA si kolegj modern ka përcaktuar si politikë prioritare të tijën nxitjen e botimeve shkencore si në formën e studimeve, librave, ashtu edhe në formën e revistave shkencore.

Deri më tani Kolegji ILIRIA ka mbi 20 tituj të botuar në funksion edhe të mbarëvajtjes së procesit mësimor.