Kolegji ILIRIA është një institucion privat i arsimit të lartë i themeluar në vitin 2000.

Shtë një institucion për dhënien e diplomave, me programe të akredituara nga Agjencia Kosovare e Akreditimit. Shtë një institucion me reputacionin më të lartë në cilësi dhe etikë. Ajo ka një statut “Royal” nga Familja Mbretërore Shqiptare.

Anëtarët e nderit dhe fituesit e Kolegjit ILIRIA janë personalitete ndërkombëtare dhe kombëtare me kontribut të rëndësishëm akademik dhe profesional, si Philip Kotler (Doctor Honoris Causa), Ferid Murad (Anëtar Bordi Nderi), Ismail Kadare (fitues i çmimit “Aleksander Stipcevic”, etj.) Me

Kolegji aktualisht po i nënshtrohet vlerësimit nga Agjencia Gjermane e Akreditimit AQAS, e cila është anëtare e plotë e ENQA dhe EQAR.

Në Kolegjin ILIRIA deri më tani janë regjistruar rreth 15’000 studentë, në të dy programet e nivelit Bachelor dhe Master.

Aktualisht programet e ofruara nga Kolegji ILIRIA janë në fushën e Biznesit dhe Ekonomisë; Ligj; Shkencat Politike; Shkenca Kompjuterike; dhe Menaxhimi i Kujdesit Shëndetësor.

Në bashkëpunim me Universitetin Zviceran UMEF – Gjenevë, ai ofron programe të nivelit të dyfishtë në nivelin Bachelor dhe Master, si dhe ofron rekrutim, shërbime mbështetëse administrative dhe akademike për studimet e doktoratës në Gjenevë.

Diplomat e dhëna nga Kolegji ILIRIA njihen në të gjithë BE -në dhe SHBA -në. Kolegji ILIRIA ka një njohje zyrtare të diplomës nga Këshilli i Arsimit të Lartë Turk (YÖK).

ILIRIA tashmë ka krijuar bashkëpunim me shumë universitete dhe organizata ndërkombëtare, me mbi 150 marrëveshje bashkëpunimi, 60 projekte të zbatuara, me mbi 250 lëvizshmëri të studentëve dhe stafit.

Membershtë Anëtar Bordi i EURAS – Unioni i Universiteteve Euro -Aziatike, Anëtar Themelues i ALUm – Shoqata e Universiteteve të Lidhura me Adriatikun, anëtar i plotë i EUNIS – Rrjeti Universitar Evropian për Sistemet e Informacionit, etj.

Partneritetet dhe bashkëpunimi në projekte të ndryshme, programe mobiliteti për stafin dhe studentët, gjithashtu kryhen me universitete të renditura në 100 universitetet më të mira në Botë dhe Evropë.

Kolegji ILIRIA është i angazhuar në mënyrë aktive në projekte mbështetëse të komunitetit, duke ofruar Ndihmë Juridike për qytetarët, si dhe duke organizuar ngjarje të shumta në komunitet, projekte kërkimore shkencore, duke organizuar konferenca dhe botime revistash, zhvillim biznesesh vendore, partneritet me bizneset e huaja, mbështetje për nismat sipërmarrëse , Trajnim profesional.

Kolegji ILIRIA ka organizuar mbi 30 konferenca dhe punëtori kombëtare dhe ndërkombëtare, botoi mbi 300 punime shkencore të rishikuara, të botuara mbi 60 libra dhe botime të tjera.

Kolegji ILIRIA ka revistën e vet shkencore – “ILIRIA International Review” me ISSN dhe indeksimin ndërkombëtar.

Ajo merr pjesë në programet Erasmus + të financuara nga BE, Lëvizshmëria KA1 Në fushën e Rinisë, Lëvizshmëria Kreditore Ndërkombëtare KA1 dhe Partneriteti Strategjik KA2 në Fushën e Edukimit të të Rriturve, me 21 projekte.

Kolegji ILIRIA ka kapacitet, infrastrukturë dhe sistem rrjeti informacioni të dedikuar për menaxhimin e të dhënave të administratës, bibliotekën elektronike, klasat, laboratorët kompjuterikë, Sistemin e Informacionit të Menaxhimit MIS, etj. Ka një kapacitet për të akomoduar mbi 2000 studentë.

Kolegji ka qasje në 10 Biblioteka Ndërkombëtare, me mijëra literaturë elektronike, si dhe disa mijëra tituj librash dhe literaturë tjetër.

Kolegji ILIRIA është i vetmi institucion me numrin më të madh të Studentëve Ndërkombëtarë në vend, dhe një Institucion me numrin më të madh të projekteve ndërkombëtare, lëvizshmërinë e studentëve dhe stafit.

•    STAFI AKADEMIK – Stafi i Kolegjit ILIRIA është i përzgjedhur nga nivelet më të larta të botës akademike ndërshqiptare, por edhe asaj ndërkombëtare;
•    KURRIKULA – E bazuar në zhvillimet bashkëkohore dhe kërkesat në vend dhe e sprovuar në universitete prestigjioze evropiane dhe botërore;
•    MËSIM DHE PRAKTIKË – Orientimi i studentëve drejt praktikës në mënyrë që përveç përvetësimit të njohurive teorike, të aftësohen edhe në praktikë

•    MËSIMDHËNIE E PERSONALIZUAR – Grupe të vogla studimesh dhe komunikimi individual dhe i drejtpërdrejtë;

•    Sepse puna formuese akademike dhe sociale në Kolegjin  ILIRIA merr parasysh të kaluarën e studentit, punon me të tashmen e tij dhe e përgatit atë për sfidat e së ardhmes;
•    Sepse studenti është i sigurt në njohuritë e veta;
•    Sepse investimi strategjik familjar për të shkolluar fëmijën e tyre në Kolegjin  ILIRIA u rikthehet shumëfish;
•    Sepse këtu kultura njerëzore çmohet dhe vërehet po aq sa niveli i lartë i ekspertizës së kuadrove të rinj;
•    Sepse mjedisi, që rrethon studentin, nxit punën dhe motivimin e studentëve për suksese;
•    Sepse teknologjia e fundit në shfrytëzim është vetëm njëri nga treguesit e mendësisë perëndimore të studentëve tanë;
•    Sepse këtu bëhet investimi më i madh për mirëqenien e studenti