Know Us Better

SIS

Për tu lidhur me SIS Web

Sistemi për Informim të studentëve

Permes ketij sistemi, te gjithe studentet e Kolegjit ILIRIA kane mundesi qe te percjellin orarin e ligjeratave, ushtrimeve, testeve, provimeve, rezultatet e testeve, vijueshmerine, te bejne deklarimin per lende zgjedhore, komunikojne me administraten, profesoret dhe studentet tjere te kolegjit si dhe te lidhen drejtperdrejte me biblioteken elektronike te universitetit.

Permes ketij sistemi informativ studentet përmes internetit në kompjuter, tabletë, smartphone i kryejnë të gjitha shërbimet online si:

 • Prezantimin e kërkesave
 • Paraqitjen e provime
 • Marrin individualisht rezultatet e provimeve dhe kolokiumeve
 • Informacione rreth afateve dhe provimeve
 • Informacione mbi lëndën përkatëse
 • Zgjedhin lëndë zgjedhore
 • Anulimin e notave
 • Orarin e ligjëratave
 • Njoftime për ligjërata
 • Vijueshmëria në ligjërata
 • Statistika dhe raporte për suksesin në provim
 • Raporte mbi pagesat
 • Leximin e mesazheve personale
 • Konsultimet
 • Etj

Për tu lidhur me SIS Web