Eksperti i NCSC-së prof. Kevin Ruser mbajti punëtori me profesorët e Fakultetit Juridik të Kolegjit ILIRIA

Më 24 tetor 2013, eksperti i NCSC-së prof. Kevin Ruser në bashkëpunim më Zyrën për Studime Klinike, mbajti një punëtori me profesorët dhe Kolegjit ILIRIA.
Profesorët u trajnuan në metodat bashkëkohore të mësimit klinik, si të përgatitën syllabusët për klinikat juridike, përdorimi i një sistemi të unifikuar për publikime (Libri i Kaltër), platforma e publikimeve, sidomos përdorimi i rrjetit për publikime SSRN dhe futja në klinikën ligjore të një moduli për hulumtim dhe shkrim juridik.

Përveç kësaj profesorët e Kolegjit ILIRIA tani e tutje do të jenë më të përgatiturtë për të mbajtur lëndët klinike.

Shpërndaje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent Posts