Eksperti nga NCSC Prof. Kevin Ruser mbajti një punëtori me profesorët dhe Dekanin e Kolegjit ILIRIA

Eksperti nga NCSC (Qendra Kombëtare për Gjykatat Shtetërore) Prof. Kevin Ruser mbajti një punëtori me Dekanin dhe profesorët e Kolegjit ILIRIA në mënyrë që të institucionalizohet zyra për studime Klinike dhe trajnimi me metodologji moderne Klinike të
mësimdhënies. Si rezultat rekomandimet e punëtorisë u bënë me qëllim të krijimit të qendrës për studime Klinike. Për më tepër, Profesorët e Kolegjit ILIRIA tani do të ofrojnë trajnime më të mira.

Agjenda:
– Institucionalizimi i Lëndëve Klinike përmesZyrës për Studim Klinik
– Trajnim për Metodologjinë e Mësimit Klinik dhe Dizajnimin e Lëndëve Klinike

Prezantim dhe Diskutim
Kevin Ruser
– Diskutim i konceptit të Zyrës për Studime Klinike;
– Diskutim i ideve për shfrytëzimin sa më të mirë të zyrës;
– Metodologjia moderne e Mësimit Klinik;
– Ide për Dizajnimin e Lëndëve Klinike

Shpërndaje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent Posts