NCSC/PJK dorëzon tek Kolegji Iliria databazën për QZhk

Më 23 Maj 2013, NCSC/ PJK vizitoi qendrën për zhvillim të karrierës të Kolegjit Iliria. Qëllimi i vizitës ishte të rishikohet mekanizmi i mbledhjes së të dhënave të QZhK të Kolegjit Iliria. Si pjesë e zotimit për bartjen e njohurive, NCSC/PJK dorëzoi tek Kolegji Iliria databazën e dizajnuar të QZhK të UPFJ. Hapat e mëtejmë përfshinë testimin dhe finalizimin e databazës për Kolegjin Iliria bazuar në komentet e pranuar nga Kolegji Iliria pas testimit beta.

Shpërndaje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent Posts