Panel Profesional në Qendrën për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve, pranë Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë

Në kuadër të projetit për themelimin dhe zhvillimin e Zyrës për Studime Klinike pranë Kolegjit ILIRIA e financuar dhe mbështetur nga USAID dhe implementuar fuqishëm nga NCSC  më 31 Janar 2014, NCSC monitoroi një vizitë studimore/panel professional në Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (Qendra ZAK), Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, me studentët e Kolegjit ILIRIA/Klinika Juridike Civile. Qëllimi I vizitës/panelit profesional, siç parashihet në sillabus  ka qenë të ndihmojë studentët në rritjen e nivelit të njohurive dhe të kuptuarit të arbitrazhit dhe zgjidhjen alternative të kontesteve. Studentët u mirëpritën nga z.David Greer, Shef i Zyrës, CLE-USAID,  dhe z.Visar Ramaj, Sekretar I Përgjithshëm I Qendrës për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (Qendra ZAK), Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, ku studentët u përfshinë në një sesion pyetje/përgjigje me panelistët.

Shpërndaje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent Posts