“Përfshirja e femrave në profesionin ligjor – përvoja e ekspertëve nga Amerika” – Panel Profesional

Më 6 dhjetor 2013, NCSC dhe DLA pro bono ekipi gjinor organizuan dy panele profesionale me femra studente të drejtësisë nga Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik dhe nga Kolegji ILIRIA – Fakulteti Juridik. Në total prej rreth 50 femrash studente morën pjesë në dy panelet.
Synimi i këtyre paneleve profesionale ka qenë që të shkëmbehet përvoja profesionale me studentet femra nga femrat avokate nga Shtetet e Bashkuara dhe për të diskutuar sfidat që studentet femra ballafaqojnë gjatë studimeve tëtyre dhe në hyrjen në profesionin ligjor

Shpërndaje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Recent Posts