Video Galeria

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group
Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën “RUGOVE”
Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA
Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas
Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA
Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA
Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë
Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA